Categories
Haşmet Babaoğlu

bol şans

Sayın Yetkili,
Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımızın Bilgi İhbar Merkezine aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresi ile ilgili ihbar/ihbarlar gönderilmiştir. Bu e-posta ile şikayete konu İnternet adresi Başkanlıkça detaylı bir inceleme yapılmadan tarafınıza bildirilmektedir. Şikâyete konu içeriğin tarafınızca çıkartılması veya engellenmesi doğrudan talep edilmemektedir.  Bildirilen ihbara konu olan içeriğin öncelikle tarafınızca incelenerek 5651 sayılı Kanundaki sorumluluklarınız kapsamında ÖZDENETİM usulü ile sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Not: Başkanlığımızca bildirimlerin yapılabilmesi için iletişim bilgilerinizin ( e-posta, telefon, adres) gönderilmesini rica ederim.
Daha fazla bilgi için, www.ihbarweb.org.tr ve www.tib.gov.tr İnternet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili alanadı: 62ytl.com

Dear Sir/Madam,
As it is known law no: 5651 relevant to Regulating  broadcasts on the internet and struggling against crimes committed on this platform dated 04/05/2007 came into force in 23/05/2007. Our presidency’s hotline received several reports connected to domain name/URL address written below.  The aim of this e-mail is to predict you before our presidency starts to detailed examination. It is not requested to remove or block directly the content subjected to the reports. It is respectfully submitted to examine the content subjected to the declared report in scope of your responsibilities in law no: 5651 according to self-regulatory procedures.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY
TELECOMMUNICATIONS PRESIDENCY

P.S:  We kindly ask your contact information in order to notify you by our presidency.
For further information you can also visit www.tib.gov.tr and www.ihbarweb.org.tr .
Related domain: 62ytl.com